Het Saffier heeft de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw aangegrepen om ook het schoolplein groen vorm te geven. Er zijn verschillende subsidies en fondsen aangevraagd om dit mogelijk te maken.