Om een groen buurtplein voor de Kei mogelijk te maken is er (ca. 1120m2) ontsteend en daarnaast een mooi groen dak om wateropslag en biodiversiteit te bevorderen toegevoegd.